1€ per a la NATURA1€ for NATURE1€ para la NATURALEZA

D5II_06419 1000Un granet de sorra pot semblar poca cosa però si moltes persones n’aporten el seu, entre tots podem aixecar una muntanya. Amb aquesta filosofia, acabem d’obrir un compte per CEN a Teaming (www.teaming.net/cen). Amb tan sols 1 euro ens pots ajudar moltíssim a aconseguir el nostre objectiu de construir un món millor. La teva butxaca no s’adonarà d’aquest microdonatiu i estaràs donant suport a tots els nostres projectes de conservació de la natura. A més, ho faràs d’una forma segura, automàtica, transparent i sense comissions.

Si vols més informació, pots consultar el nostre web (www.assoc-cen.org) i el nostre blog (blog.assoc-cen.org).

Uneix-te! www.teaming.net/cen

logo TeamingD5II_06419 1000A grain of sand may seem very small, but if many people bring their own, together we can lift a mountain. With this philosophy, we have just opened an account at Teaming (www.teaming.net/cen). With just 1 euro you can help us greatly to achieve our goal of building a better world. Your pocket will not notice this microdonation, and you will be supporting all our projects to preserve nature. In addition, you will do it in a safe, automatic, and transparent way and without commissions.

If you want more information, please visit our website (www.assoc-cen.org/index_eng.php) and our blog (blog.assoc-cen.org).

Join us! www.teaming.net/cen

logo TeamingD5II_06419 1000Un grano de arena puede parecer poca cosa pero si muchas personas aportan el suyo, entre todos podemos levantar una montaña. Con esta filosofía, acabamos de abrir una cuenta para CEN en Teaming (www.teaming.net/cen). Con tan solo 1 euro nos puedes ayudar muchísimo a conseguir nuestro objetivo de construir un mundo mejor. Tu bolsillo no se enterará de este microdonativo y estarás dando soporte a todos nuestros proyectos de conservación de la naturaleza. Además, lo harás de una forma segura, automática, transparente y sin comisiones.

Si quieres más información, puedes consultar nuestra web (www.assoc-cen.org/index_cast.php) y nuestro blog (blog.assoc-cen.org).

¡Unete! www.teaming.net/cen

logo Teaming

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>