Acabem d’entregar la memòria anual de la custòdia a la riera de la Selva

El 21 de novembre de 2D5II_00228 copy3012 vam signar un acord de custòdia fluvial amb l’Ajuntament de la Selva del Camp amb l’objectiu de treballar conjuntament per a la conservació de la riera de la Selva. Aquest acord de custòdia s’emmarca en el programa de custòdia fluvial de les Muntanyes de Prades (www.assoc-cen.org).

Durant aquest primer any de custòdia hem fet:

 • Negociació i elaboració de l’acord de custòdia fluvial
 • Elaboració de la proposta d’actuacions
 • Conferència de presentació de l’acord de custòdia
 • Mostreig de l’estat ecològic de 4 trams fluvials: barranc de la Font Major a la Font Major (bo) i riera de la Selva a les Tres Aigües (molt bo), al Pont Alt (bo) i riu avall de la depuradora (dolent)
 • Realització del taller els habitants secrets del riu per als centres educatius de la Selva del Camp
 • Realització del taller els habitants secrets del riu per al públic general (cancel·lat per falta d’inscripcions)
 • Organització d’una actuació de neteja
 • Elaboració de la proposta d’adopció per als centres educatius de la Selva del Camp
 • Elaboració dels plafons indicatius de l’acord de custòdia
 • Edició del díptic del programa de custòdia fluvial a les Muntanyes de Prades
 • Edició d’un apartat sobre la custòdia del territori al web
 • Edició del llibre “La vida al riu Francolí. els humans i els sistemes aquàtics”
 • Edició del calendari 2014
 • Cerca de finançament
 • Redacció de la memòria anual

Amb tot això, hem tingut uns ingressos de  6.728,90 € i unes despeses de  8.062,12 €, de manera que el balanç econòmic és de -1.333,21 €.

Durant el període 2013 – 2014 tenim previst realitzar les següents actuacions, moltes de les quals en estreta col·laboració amb l’Ajuntament de la Selva del Camp:

 • Mostreig de l’estat ecològic a 4 trams de la riera de la Selva
 • Realització de tallers per als centres educatius
 • Realització d’un taller per al públic general
 • Organització d’una actuació de neteja
 • Organització del dia de l’arbre
 • Impartició d’una conferència per als centres educatius i per al públic general
 • Suport a l’adopció de la riera de la Selva per part dels centres educatius
 • Elaboració d’un plafó sobre la riera de la Selva (90 x 90 cm)
 • Edició d’un pòster de la riera de la Selva en el marc de la col·lecció “ecosistemes de Catalunya” (només en versió digital)
 • Promoció del llibre “La vida al riu Francolí. els humans i els sistemes aquàtics”
 • Organització d’una actuació de restauració de la vegetació de ribera, incloent-hi l’eliminació d’ailants de la riera de la Selva i els seus afluents amb l’associació Aurora
 • Cerca de finançament
 • Redacció d’un article de premsa reivindicant la importància de conservar la riera de la Selva
 • Redacció de la memòria anual del període 2013 – 2014

Per tot això, tenim previst tenir uns ingressos de 7.701,03 i unes despeses de 15.860,23 €, tot i que si no aconseguim prou recursos algunes actuacions no es podran fer.

En general, es fa una valoració molt positiva d’aquest primer any de custòdia, sobretot tenint en compte l’actual context econòmic. Valorem especialment el suport i l’interès de l’ajuntament, els centres educatius i l’empresa Grup TMBC, que ha apadrinat la riera de la Selva.

Tot i això, hem d’esforçar-nos més per aconseguir els recursos econòmics necessaris i per despertar l’interès de la ciutadania per la conservació de la riera de la Selva.

Gràcies a tots aquells que ens heu ajudat!

logo La_Selva_del_Camp (2)grup_tmbc(1024x768) logo0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>