Arxiu de la categoria: col·laboracions

La guerra contra l’ailant i la robínia

Ja fa un parell d’anys que vam iniciar la batalla contra els ailants i la robínia, els dos pitjors arbres exòtics invasors del nostre territori. Concretament, vam començar a Mas de Gomis (finca que tenim en custòdia), on la mateixa propietat es va encarregar de tallar dues petites poblacions de robínies amb l’assessorament i supervisió d’especialistes de CEN. Encara van rebrotant però les tenim a ratlla i d’aquí poc esgotaran les reserves.

D5II_06564 copy Continua llegint

1€ per a la NATURA1€ for NATURE1€ para la NATURALEZA

D5II_06419 1000Un granet de sorra pot semblar poca cosa però si moltes persones n’aporten el seu, entre tots podem aixecar una muntanya. Amb aquesta filosofia, acabem d’obrir un compte per CEN a Teaming (www.teaming.net/cen). Amb tan sols 1 euro ens pots ajudar moltíssim a aconseguir el nostre objectiu de construir un món millor. La teva butxaca no s’adonarà d’aquest microdonatiu i estaràs donant suport a tots els nostres projectes de conservació de la natura. A més, ho faràs d’una forma segura, automàtica, transparent i sense comissions.

Si vols més informació, pots consultar el nostre web (www.assoc-cen.org) i el nostre blog (blog.assoc-cen.org).

Uneix-te! www.teaming.net/cen

logo TeamingD5II_06419 1000A grain of sand may seem very small, but if many people bring their own, together we can lift a mountain. With this philosophy, we have just opened an account at Teaming (www.teaming.net/cen). With just 1 euro you can help us greatly to achieve our goal of building a better world. Your pocket will not notice this microdonation, and you will be supporting all our projects to preserve nature. In addition, you will do it in a safe, automatic, and transparent way and without commissions.

If you want more information, please visit our website (www.assoc-cen.org/index_eng.php) and our blog (blog.assoc-cen.org).

Join us! www.teaming.net/cen

logo TeamingD5II_06419 1000Un grano de arena puede parecer poca cosa pero si muchas personas aportan el suyo, entre todos podemos levantar una montaña. Con esta filosofía, acabamos de abrir una cuenta para CEN en Teaming (www.teaming.net/cen). Con tan solo 1 euro nos puedes ayudar muchísimo a conseguir nuestro objetivo de construir un mundo mejor. Tu bolsillo no se enterará de este microdonativo y estarás dando soporte a todos nuestros proyectos de conservación de la naturaleza. Además, lo harás de una forma segura, automática, transparente y sin comisiones.

Si quieres más información, puedes consultar nuestra web (www.assoc-cen.org/index_cast.php) y nuestro blog (blog.assoc-cen.org).

¡Unete! www.teaming.net/cen

logo Teaming

Vota per la conservació del riu Glorieta, Alcover (Baix Camp)Vote for the Conservation of the Glorieta stream, Alcover (Spain)Vota por la conservación del río Glorieta, Alcover (Tarragona)

IMG3_20233 copyVota per la conservació del riu Glorieta. Es gratuït i només necessites menys d’un minut:

http://outdoorconservation.eu/project-voting-category.cfm?catid=1

 Sisplau, reenvia aquest missatge a tots els teus contactes incloent-hi companys de feina, amics, familiars, xarxes socials i mitjans de comunicació. Cada vot és important!

IMG3_20233 copyVote for the conservation of the Glorieta stream. It’s free and only takes less than a minute:

http://outdoorconservation.eu/project-voting-category.cfm?catid=1

Please, forward this message to all your contacts including colleagues, friends, family, social networks and media. Each single vote is important!

IMG3_20233 copyVota para la conservación del río Glorieta. Es gratuito y solo necesitas menos de un minuto:

http://outdoorconservation.eu/project-voting-category.cfm?catid=1

Por favor, reenvía este mensaje a todos tus contactos, incluyendo compañeros de trabajo, amigos, familiares, redes sociales y medios de comunicación. ¡Cada voto es importante!

Continua llegint

Acabem d’entregar la memòria anual de la custòdia a la riera de la Selva

El 21 de novembre de 2D5II_00228 copy3012 vam signar un acord de custòdia fluvial amb l’Ajuntament de la Selva del Camp amb l’objectiu de treballar conjuntament per a la conservació de la riera de la Selva. Aquest acord de custòdia s’emmarca en el programa de custòdia fluvial de les Muntanyes de Prades (www.assoc-cen.org).

Continua llegint

Ja tenim un compte específic per a Mas de GomisYa tenemos una cuenta para Mas de Gomis

IMG3_08878 copyMas de Gomis (Alcover, Alt Camp) és una finca de 40 ha inclosa a l’Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000) que presenta una gran diversitat d’ecosistemes amb un valor ecològic i paisatgístic molt elevat, incloent-hi un alzinar molt ben conservat, amb alzines centenàries i diverses espècies protegides, i el barranc de la Font de l’Om, amb un estat ecològic molt bo i una població important de cranc de riu ibèric. L’octubre de 2011, la propietat va signar un acord de custòdia del territori amb l’associació CEN.

IMG3_08878 copyMas de Gomis (Alcover, Alt Camp) es una finca de 40 ha incluida en el Espacio Natural Protegido de las Montañas de Prades (PEIN y Red Natura 2000) que presenta una gran diversidad de ecosistemas con un valor ecológico y paisajístico muy elevado, incluyendo, un encinar muy bien conservado, con encinas centenarias y diversas especies protegidas, y el barranco de la Font de l’Om, con un estado ecológico muy bueno y una población de cangrejo de río ibérico. En octubre de 2011, la propiedad firmó un acuerdo de custodia del territorio con la asociación CEN. Continua llegint

Ja tenim els calendaris!

Ens acaben d’arribar els calendaris de l’any 2014. Aquest any, els hem dedicat al programa de custòdia fluvial a les Muntanyes de Prades. Hem repartit uns quants entre les empreses col·laboradores i els ajuntaments amb els que hem signat acords de custòdia fluvial fins ara (la Selva del Camp, Alcover i Mont-ral). Hem afegit els dies festius d’aquests 3 municipis i també els dies mundials o internacionals relacionats amb el medi ambient.

Continua llegint