Ja tenim un compte específic per a Mas de GomisYa tenemos una cuenta para Mas de Gomis

IMG3_08878 copyMas de Gomis (Alcover, Alt Camp) és una finca de 40 ha inclosa a l’Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000) que presenta una gran diversitat d’ecosistemes amb un valor ecològic i paisatgístic molt elevat, incloent-hi un alzinar molt ben conservat, amb alzines centenàries i diverses espècies protegides, i el barranc de la Font de l’Om, amb un estat ecològic molt bo i una població important de cranc de riu ibèric. L’octubre de 2011, la propietat va signar un acord de custòdia del territori amb l’associació CEN.

IMG3_08878 copyMas de Gomis (Alcover, Alt Camp) es una finca de 40 ha incluida en el Espacio Natural Protegido de las Montañas de Prades (PEIN y Red Natura 2000) que presenta una gran diversidad de ecosistemas con un valor ecológico y paisajístico muy elevado, incluyendo, un encinar muy bien conservado, con encinas centenarias y diversas especies protegidas, y el barranco de la Font de l’Om, con un estado ecológico muy bueno y una población de cangrejo de río ibérico. En octubre de 2011, la propiedad firmó un acuerdo de custodia del territorio con la asociación CEN.

Com que aquest espai cada vegada té més adeptes, hem decidit obrir un compte específic per gestionar d’una manera clara i transparent amb la propietat els recursos econòmics que rebem per aquest projecte. Si voleu fer algun donatiu esteu més que convidats. Tenim molta feina a fer com, per exemple, vetllar per la conservació de la població de cranc de riu ibèric, afavorir la maduració de l’alzinar, construir una bassa per amfibis i altra fauna, construir un sistema ecològic de depuració d’aigües de rebuig, acabar d’eradicar la canya i la robínia (espècies exòtiques invasores), etc.

Evidentment, el compte és de Triodos Bank: ES55 1491 0001 2920 9108 9124.

Como este espacio cada vez tiene más adeptos, hemos decidido abrir una cuenta específica para gestionar de una manera clara y transparente con la propiedad, los recursos económicos que recibimos para este proyecto.  Si queréis hacer algún donativo estáis más que invitados. Tenemos mucho trabajo que hacer como, por ejemplo, velar por la conservación de la población de cangrejo de río ibérico, favorecer la maduración del encinar, construir una balsa para anfibios y otra fauna, construir un sistema ecológico de depuración de aguas residuales, acabar de erradicar la caña y la robinia (especies exóticas invasivas), etc.

Evidentemente, la cuenta es de Triodos Bank: ES55 1491 0001 2920 9108 9124.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>