Les famílies ens ajuden a eradicar el cranc vermell americà

D5II_13697

A la capçalera del riu Glorieta, existeixen algunes poblacions importants de cranc de riu ibèric. L’arribada del cranc vermell americà fa pocs anys a mans de l’home amenaça d’extinció aquesta primera espècie i perjudica greument altres espècies de fauna i el funcionament de l’ecosistema. A diferència de la majoria dels rius del país, l’eradicació del cranc vermell americà del tram alt del riu Glorieta es considera viable. Per aquests motius, l’any 2009 el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (a través de Forestal Catalana i el Cos d’Agents Rurals) va començar a fer censos de la població de cranc vermell americà i l’any 2013 l’associació CEN va començar a treballar directament per l’eradicació d’aquesta espècie exòtica invasora.

D5II_13694

A la majoria de les actuacions de captura de cranc vermell americà al riu Glorieta anem només adults amb experiència però a l’estiu, quan hi ha poca aigua i fa més calor, també organitzem alguna actuació per famílies per fer difusió del projecte i contribuir a la conscienciació de la ciutadania. Malgrat la final de la Copa, el 30 de maig van venir a caçar crancs americans 26 persones de 8 famílies provinents d’Alcover, Tarragona, Reus, Barcelona i altres poblacions. Com que algunes famílies no van poder venir aquest dia, el passat 3 de juliol varem fer una segona sessió exclusiva i podem sumar 15 persones més de 4 famílies. Hi havia gent de totes les edats però sobretot nens i nenes entre 6 i 12 anys i els seus respectius pares. Per les cares, resulta fàcil veure que s’ho van passar molt bé i, a més de contribuir a una bona causa, també van fer noves amistats i es van enfortir els vincles familiars.

D5II_13203

A la primera tanda es van capturar 492 crancs americans i a la segona, 158. Des de que es va iniciar el projecte, hem capturat 8.975 crancs gràcies a la participació de més de 340 voluntaris, alguns repetidors. Cada vegada és més difícil trobar crancs americans i en alguns trams ja no n’hi ha. A més, com que els més grans són els que resulten més fàcil de veure i caçar, cada vegada són més petits i, per tant, també es reprodueixen menys.

D5II_13713

D5II_13220

En aquests moments ens trobem en l’espring final però tenim algunes dificultats en els punts més inaccessibles. Per això estem mirant d’aconseguir un equip de pesca elèctrica que ens permeti acabar d’enllestir la feina en pocs mesos i, a més, poder treballar de dia. Si ho aconseguim, serà el primer cas de Catalunya.

D5II_13793

D5II_13785

 

Cal recordar que aquest projecte es desenvolupa amb autorització del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i que ha rebut el suport o col·laboració de diversos particulars voluntaris i/o que han fet donatius i de les següents entitats:

-          Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

-          Forestal Catalana

-          Cos d’Agents Rurals

-          Departament de Territori i Sostenibilitat

-          Consorci d’Aigües de Tarragona

-          Ajuntament d’Alcover

-          Aurora

-          Xarxa de Custòdia del Territori

-          Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

D5II_13751

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>